Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

LedAdvisor kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie en/of afbeeldingen.

LedAdvisor is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden en voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.